Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост

Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост

БКДМП е една от най-големите, най-активни и най-стари браншови организации в страната.
БКДМП е единственият представител на работодателите в сектори „Производство на мебели“, „Дървообработване“, „Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост“.
В БКДМП членуват 250 компании, 11 професионални гимназии и 1 университет.
Камарата е член на редица международни организации и редовно участва с експерти в срещи към Европейската Комисия.
Двата отрасъла дървообработване и мебелно производство осигуряват близо 3% от БВП и дават работа на около 55 000 души в България.