Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията на сайта www.myPR.bg (myPR.bg, myPR), наричан по-долу "САЙТ", възникващи при предоставяне и ползване на услугите му от потребителите в Интернет.

САЙТЪТ е собственост на Сикс Ей Ем ООД, ЕИК 201081982, тел. 088 872 5404, e-mail: info@6am.bg.

"ПОТРЕБИТЕЛ" по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което се е регистрирало в САЙТА или използва услугите със свободен общ достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация в САЙТА и или ако използва услугите със свободен общ достъп.

САЙТЪТ си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време без предварително известие, като публикува допълненията и измененията в САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска изтриване на съществуващите за него лични данни, позволяващи идентифицирането му, но това ще включва и закриване на неговия профил в САЙТА.

САЙТЪТ има право да закрие и/или изтрие, ограничи достъпа до информация, услуги или профил на произволен потребител/и, по своя преценка и без право на преразглеждане при нарушване на Общите условия.

САЙТЪТ има право да извършва всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нарушил Общите условия.

САЙТЪТ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали и съобщения на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика и др.

САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ.

САЙТЪТ не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена в САЙТА.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, САЙТЪТ събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.

Информация, идентифицираща конкретен ПОТРЕБИТЕЛ и съдържаща се в базата данни на САЙТА, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Авторските права върху публикациите в САЙТА принадлежат на техните автори. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на САЙТА се съгласяват, че сайтът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните от тях материали.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да възпроизвежда (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространява (вкл. разпространяване на копия), излъчва, променя по какъвто и да е начин материали, включени в този уебсайт. Тези ограничения важат за целите материали или части от тях.

Връзки в САЙТА може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието извън САЙТА.

Достъпът до САЙТА може да се осъществява и през други домейни, като настоящите условия важат и под тях с пълна сила и те трябва да се считат за същия сайт.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

  • Да пише на кирилица
  • Да не агитира към расова, полова или етническа дискриминация
  • Да не публикува едносрични и повтарящи се материали, текстове, снимки, видео материали
  • Материалите и коментарите му да бъдат публикувани в САЙТА

В САЙТА е забранено:

  • Публикуването на порнографски, педофилски или други забранени от законодателството в Република България текстове, снимки и видео материали.
  • Публикуването на снимки или текстове, върху които трети лица имат защитени от закона права
  • Публикуването на снимки или текстове със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие
  • Публикуването на снимки или текстове със съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст

Регистрирането на ПОТРЕБИТЕЛ в САЙТА означава, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури опазване на потребителското име и паролата си. При най-малко съмнение у ПОТРЕБИТЕЛЯ, че трето лице има достъп до профила му, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да промени своята парола за достъп.

Ако имате въпроси или оплаквания относно САЙТА, моля, свържете се с нас от страницата за контакт.