Община Велико Търново внедри защита от Acronis, за да съответства на GDPR и да намали капиталовите разходи