ВУЗФ и МУ - Плевен стартират съвместна иновативна магистърска програма „Икономика и организация на лечебните заведения“