17 нови програми за обучение на студенти в ИТ, в биотехнологиите, във физиката, химията и педагогическите науки