Новини на агенция

Устойчивост в транспортната индустрия: как превозвачите намаляват своя въглероден отпечатък и помагат за опазването на околната среда

Логистичните компании все повече полагат систематични усилия за намаляване на въглеродния отпечатък от дейността си и по този начин за опазване на околната среда.

Schneider Electric приключи 2022 г. с много силни резултати за въздействие върху устойчивото развитие

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, признат за водеща компания в прилагането на практика на устойчивостта от независимите рейтинги, оценяващи ESG (екологично, социално и корпоративно управление), обяви днес силни годишни резултати за въздействието си върху устойчивостта заедно с финансовите отчети за 2022 г.

SAINT-GOBAIN GLASS ДАВА СТАРТ НА CALUMEN® SUITE, НОВИЯ СИ ДИГИТАЛЕН КОНФИГУРАТОР ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕ

Полезното за професионалистите в строителството приложение се предоставя напълно безплатно

Schneider Electric подписва споразумения за сътрудничество с три висши учебни заведения в България

Петгодишните партньорства са с Технически университет – София, Технически университет – филиал Пловдив и Университет по хранителни технологии – Пловдив

Кръгла маса за Националния фонд за декарбонизация акцентира върху енергийната ефективност на сградния сектор

Ден по-рано „ЕкоЕнергия“ връчи годишните си награди на общини с принос към енергийната ефективност

Ивелина Николова е новият генерален мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово

Ивелина Николова е новият генерален мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово – ефективно от 01.03.2023 г.

Schneider Electric кани медиите, бизнеса и академичната общност на новото издание на South-East Europe Innovation Talk

Основна тема на онлайн форума са успешните стратегии в новия енергиен контекст