Облачното ERP процъфтява на световно ниво, според проучване на Markets and Markets