„Мисия Украйна“

Фондация „За Нашите Деца“ стартира спешна програма за спасяване на 1 400 деца и семействата в Украйна.

БТПП започва компютърни обучения за жени мигранти и бежанки

Българската търговско-промишлена палата представи програма за обучения по компютърни умения и менторство за жени бежанки и мигранти от трети страни.

Пубични консултации в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила"
18 Февруари 2022 Еврика 3М ЕООД

На 09 февруари 2022 г. от 11:30 ч. и на 16 февруари 2022 г. от 13:00 ч. , в сградата на Община Белослав, с адрес гр. Белослав, ул.„Цар Симеон Велики” №23, бяха проведени „Публични консултации“, в изпълнение на проект на Община Белослав „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост.

ГКПП „Ивайловград-Кипринос“ не работи вече над две години! Защо господа политици?
31 Януари 2022 Mr. 3Hours

ГКПП Ивайловград-Кипринос отвори врати през 2010 година, но не работи от началото на т.нар. Ковид пандемия. Стотици хора от град Ивайловград и околните села, работеха най-вече през летните месеци в Гърция. Причината е огромната безработица в този район на България.

Фонд „Обединени срещу COVID-19” е Проект на годината на Американска търговска камара в България
16 Декември 2021 myPR

Фонд „Обдинени срещу COVID-19” бе отличен за Проект на годината от Борда на директорите на Американската търговска камара в България. Това се случи вчера по време на Годишната среща на членовете на Камарата с посланика на Съединените американски щати у нас Н. Пр. Херо Мустафа.

Американска търговска камара в България е готова за сътрудничество с новото правителство на страната
15 Декември 2021 myPR

Днес Американска търговска камара в България проведе бизнес-среща с Н. Пр. Херо Мустафа, посланик на Съединените американски щати в България.

Зам.-министър Събев: Министерството на земеделието подкрепя 9% ДДС за храните
14 Декември 2021 M3 Communications Group, Inc.

Бъдещето на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в обхвата на Зелената сделка бяха основните теми на форума „Криза и зелена сделка: време за бързи решения в земеделието“

Careershow