Управителят на Фондация Съдебни заседатели Мимо Гарсия е организатор на Европейския ден на съдебните заседатели и на конференцията на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели, която ще се проведе за първи път в България