Студенти ще се обучават по световните стандарти в областта на бизнес софтуера