Предприемаческото състезание „Започни млад“ с ново издание в Пловдив