Първият български научен журнал, публикуван от Springer и Versita