„Активни Потребители“ предлага практичен модел срещу високите цени