#SEEDIABETES – инициатива в подкрепа на живота с диабет.