Philips добавя нов портативен монитор към награждаваната продуктова линия