Училище по математика „Питагор“ ще обхваща пълен цикъл на обучение от ПУК до 12 клас от следващата учебна година