II ФОРУМ „ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО“, COSMOS INTERNATIONAL SCHOOL, с. Осойца | 24 март, неделя