Нетера успешно защити сертификата си PCI DSS за 2022