Симеон Начев се присъединява към технологичната компания DIGITALL като Вицепрезидент