Много трудна прогноза за бизнеса в 2021 г. според Европейското икономическо проучване