Бизнесът и университетите работят за търсени специалности на пазара на труда