БТПП защити запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение