БТПП :"впечатляващ“! резултат от предложенията на работодателските организации