Представяне на сборника „Психомоторни интервенции за психично здраве“