Представяне на общоуниверситетско издание „Българско стихознание“ от Мирослав Янакиев