Представяне на монографията „Вярващ, но не религиозен“ от Теодора Карамелска