Представяне на „История на БТА: 1898-2023“ с автор Панайот Денев