Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Петият вагон и други истории“ от Христо Карастоянов