Новини на агенция

Орбитъл Кънект инсталира последно поколение сателитно оборудване на борда на кораба Св. Св. Кирил и Методи за нуждите на Българската антарктическата мисия.
25 Януари 2023 Орбитъл Кънект

В края на месец декември, 2022г, българската компания Орбитъл Кънект ООД предостави и инсталира на борда на Научно-изследователският кораб Св.Св. Кирил и Методий последно поколение сателитно-комуникационни системи.