Новини на агенция

В Община Сунгурларе се проведе кръгла маса на тема „Опазване на природата от всички“
2 Септември 2021 Христина Йосифова

Кръглата маса имаше за цел да информира всички заинтересовани страни за вредите върху околната среда, които могат да бъдат причинени от ежедневието на всички хора и методите за защита на природата, включително защитените територии в общините Сунгурларе и Сюлоглу.