Новини на агенция

Първият български научен журнал, публикуван от Springer и Versita
10 Март 2011 Mediamost

Журналът “Дробно смятане и приложен анализ” (Fractional Calculus and Applied Analysis) участва в съвместна издателска програма на Versita/Springer