ЕРИА ЕООД

ЕРИА ЕООД

Геодезически услуги, дейности по кадастър, трасиране на имотни граници и сгради, изготвяне на част "Геодезическа" на инвестиционните проекти.