Българо - черногорска търговско-промишлена палата

Българо - черногорска търговско-промишлена палата

Българо-черногорската търговско-промишлена палата заедно с Посолството на Република България в Черна гора работят съвместно за утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между Република България и Република Черна Гора.